Close

Grapa rotativă BR-6

În acest an Firma “DARMETFER” SRL prezintă un utilaj inovativ: Grapa Rotativă BR-6. Grapa rotativă are predestinația prelucrării solului până, și după, răsărirea culturilor de păioase, prășitoare și culturilor tehnice. Destinația principală a grapelor este de a prelucra superficial solul, la adîncimi variabile, prin afînarea terenului,spargerea bulgărilor, micronivelările suprafeței terenului, spargerea crustei solului, astfel asigurînd aerarea sistemului radicular al plantei și distrugerea buruienilor mici.Grapele se mai folosesc pentru graparea semănăturilor, a pajiștilor, pentru îngroparea în sol a semințelor mici și a îngrășămintelor. Cerințele agrotehnice impuse grapelor rotative sunt:

  • mărunțirea solului în mod uniform, la adîncimea de 3-5 cm, fără a vătăma plantele și asigurarea distrugerii totale a buruienilor mici cît și a celor în curs de răsărire;
  • asigurarea afînării solului.

Viteza de lucru de 12-15 km/h în combinație cu lățimea de lucru de 6m asigură efectuarea lucrării pe suprafețe de pînă la 100 hazi. Utilajul poate fi folosit atât la cultivație totală cît și la prelucrarea solului pe rînduri, poziționarea organelor de lucru fiind reglabilă. Fiecare organ activ este compus din picior dotat cu sistem de arcuri și două discuri cu dinți.